مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت خدمات بیمارستانی

بیمارستانی,پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق کیفیت خدمات بیمارستانی,خدمات,کیفیت,مبانی نظری,مبانی نظری کیفیت خدمات بیمارستانی,مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات بیمارستانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت خدمات بیمارستانی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.

دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت خدمات بیمارستانی توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامهتوضیحات نظری کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری:: فهرست عناوین : تاریخچه کیفیت- مفهوم کیفیت- انواع کیفیت- كیفیت خدمات- اجزای اصلی خدمات- ابعاد کیفیت در خدمات بهداشتی- ضرورت توجه به كیفیت خدمات- مدل زهانگ- سایرمدل های بهبود کیفیت خدمات- مروری بر مطالعات- مطالعات خارجی- مطالعات داخلی- کیفیت خدمات بیمارستانی تاریخچه کیفیت مفهوم کیفیت برای اولین بار در فعالیتهای اقتصادی و صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از پیشگامان این نهضت، دمینگ بود. وی یک آمارشناس آمریکایی است که در دهه 1950 میلادی ضمن توجه به کیفیت کالاهای ژاپنی، محصولات صنعتی این کشور را که دارای کیفیتی نامطلوب بود، به درجه ای از کیفیت ارتقاء داد که این محصولات بازارهای جهانی را در سیطرۀ خود در آورند. سپس در ادامۀ کو ششهای مربوط به افزایش کیفیت محصو لها )برو ندادها( به تدریج کیفیت عناصر دیگر نظا مهای تولیدی )طراحی  تولید  محصول، درو نداد و فرایند( مورد توجه قرار گرفت و سرانجام مفهوم کیفیت جامع و مدیریت کیفیت جامع پدید آمد و کاربردهای آن در صنعت و کشاورزی و سایرخدمات مورد توجه واقع شد(Bazargan, 1995). 2-3-2- مفهوم کیفیت کلمه “کیفیت “ از ریشۀ عربی “کَیفَ “ به معنی چگونگی، چونی، صفت، حالت و چگونگی چیزی است .(عمید، 1376) برای کیفیت تعاریف گوناگونی از طرف صاحب نظران ارائه شده است. با این حال کیفیت همانند زیبایی و خوبی واژه ای است که با ذهنیت سر وکار دارد. بنابراین معنی آن با توجه به ذهنیت افراد مختلف تغییر می کند. بدین سان هر فرد ممکن است در چارچوب ارز شهای مورد نظر خود کیفیت را تعریف کرده و دربارۀ آن به گونه ای خاص قضاوت کند(Bazargan, 2001). در نظریه کلاسیک کیفیت یک محصول و یا یک خدمت و میزان تطبیق آن با استاندارد تعریف شده است و حد نهایی کیفیت در این تعریف میزان تطبیق محصول یا خدمت مورد نظر با مشخصات اعلام شدۀ آن محصول است(Razani, 1994). “کیفیت درجه تعالی، درجه انطباق با استانداردها، نوع و ویژگی های تعالی درونی و ذاتی، برتری در نوع، پالایش در ارتباط با استاندارد، خصوصیات، صفات ویژه و مطلوب و روش عمل است” (Ghoorchian, 1994). كیفیت خدمات، مفهومی چند وجهی است كه در نهایت در ذهن مشتریان مورد ارزیابی قرار می گیرد (Lehtinen, 1982). كیفیت خدمت اندازه و جهت مغایرت بین ادراك مشتری از خدمت و انتظارهای اوست (Grönroos, 2001). كیفیت خدمت، قضاوت همه جانبة مشتری دربارة ماهیت برتر خدمت نسبت به خدمات مشابه با مزیتهای برجستة آن است (Zeithaml,. et al, 2000). كیفیت خدمت، سازگاری پایدار با انتظارهای مشتری و شناخت انتظارهای او از خدمت خاص است .(Parasuraman, 1993) كمیسیون مشترك اعتباربخشی سازمانهای بهداشتی، كیفیت را چنین تعریف كرده است : سطح قابل قبول از خدمات بهداشتی ارائه شده به افراد و جوامع كه احتمال نتایج بهداشتی مطلوب راافزایش دهد و مطابق با دانش حرفه ای روز باشد(Lamei, 1384) . کافمن و همکاران کیفیت را انطباق وضع موجود با استانداردهای از قبل تعیین شده و متناسب بودن ویژگی های عناصر با انتظارات می دانند (Turani, 2001). کیفیت واژه ی رایج و آشنایی است که از مفهوم و نحوه ی کاربرد آن تفاسیر گوناگونی به عمل آمده است. اما وجه مشترک تمام تعاریف سازگاری کالا یا خدمت با انتظارات و نیازهای مشتری است. به عبارت دیگر کیفیت وقتی به دست می آید که تولید یا خدمت انتظارات مشتری(داخلی و خارجی) را براورده سازد. کیفیت از مشتری شروع می شود لذا هر گونه توجه به کالا یا خدمت بدون توجه به نظر مشتری الزاما کیفیت را به دنبال ندارد. بنابر این باید نظر مشتریان را جویا و از نیازهای آنان به خوبی آگاه شد و تولید ویا خدمت را مطابق با آن نیازها ارائه کرد(رحمانی، 1378).   2-3-3- انواع کیفیت کیفیت به جهار قسمت عمده تقسیم می شود(Free man-Bell$ et al, 1994 ) 1-  کیفیت ارتباط: درک مشتریان، گوش دادن به آنها و ایجاد ارتباط دو سویه و مشورتی با آنان. 2-  کیفیت تشخیص: آیا این درک به استاندارد هایی بارای تحویل آشکار خدمات مبدل شده است؟  3-  کیفیت تحویل: آیا این استاندارد ها واقعا تحویل داده شده اند؟ و هنگامی یک شکست خدماتی پیش می آید، عملی جهت آن در نظر گرفته شده است؟  4-  کیفیت کارکنان و سیستم ها: آیا کارکنان به درستی آموزش دیده اند؟ تشویق می شوند؟ به درستی مدیریت می شوند؟ در مجموع می توان گفت ، رضایت مشتری از ارزیابی شناختی و عاطفی یك فرد ناشی می شود، به صورتی كه فرد انتظارات خود را با عملكرد ادراك شده محصول یا خدمات مقایسه می كند.  اگر عملكرد ادراك شده كمتر از انتظارات باشد ، مشتری ناراضی خواهد بود و اگرعملكرد ادراك شده فراتر از انتظارات مشتری باشد ، مشتری راضی خواهد بود . و اگرعملكرد ادراك شده برابر با انتظارات مشتری باشد ، مشتری در یك حالت خنثی و بی تفاوت قرار می گیرد . 2-3-4- كیفیت خدمات ماشین یك كالای فیزیكی است اما نوع و رفتار با مشتری یك خدمت محسوب می شود، به دلیل همین گستردگی وپیچیدگی، در طول دهه های 60 تا 80 طیف وسیعی ازتعاریف در ارتباط با خدمت ارائه شده است.  با این حال، تعریف جامعی از خدمت ارائه نشده است. خدمت فرآیندی است مشتمل بر یك سری ازفعالیت های كم و بیش نامحسوس كه به طور طبیعی اما نه لزوما همیشگی، در تعاملات بین مشتریان و كاركنان و یا منابع فیزیكی یا كالاها و یا سیستم های ارائه كننده خدمت، روی داده تا راه حلی برای مسائل مشتریان باشد(Gronroos ,2000).
 • پاورپوینت ابن خلدون و علم عمران
 • ابن خلدون,ابن خلدون و علم عمران,پاورپوینت ابن خلدون و علم عمران,دانلود پاورپوینت ابن خلدون و علم عمران,زندگی نامه ابن خلدون,علم عمران,مهندسی عمران کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت ابن خلدون و علم عمران را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…

 • پاورپوینت فرآیند سیاسی حسابداری
 • پاورپوینت فرآیند سیاسی حسابداری کلمات کلیدی : پاورپوینت فرآیند سیاسی حسابداری پاورپوینت فرآیند سیاسی حسابداری دانلود توضیحات کامل : پاورپوینت فرآیند سیاسی حسابداری در 23 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt   روزگاری نه چندان دور،حسابداری به عنوان…

 • پاورپوینت تحلیل موزه ی هنر مدرن Astrup Fearnley توسط رنزوپیانو
 • پاورپوینت تحلیل موزه ی هنر مدرن Astrup Fearnley توسط رنزوپیانو کلمات کلیدی : تحلیل موزه ی هنر مدرن بررسی معماری موزه ی هنر مدرن نمونه موردی خارجی موزه ی هنر مدرن موزه ی هنر مدرن تحلیل موزه ی هنر مدرن Astrup Fearnley بررسی…

 • كتابخانه ها و مراكز اسناد در عصر هخامنشی
 • دانلود پایان نامه كتابخانه ها و مراكز اسناد در عصر هخامنشی,دانلود پروژه كتابخانه ها و مراكز اسناد در عصر هخامنشی,دانلود پژوهش كتابخانه ها و مراكز اسناد در عصر هخامنشی,دانلود رساله كتابخانه ها و مراكز اسناد در عصر هخامنشی,دانلود مقاله كتابخانه…

 • جزوه ساختمان گسسته رشته مهندسی کامپیوتر
 • پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل جزوه ساختمان گسسته رشته مهندسی کامپیوتر را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود جزوه ساختمان گسسته رشته مهندسی کامپیوترتوضیحات محصول : کتاب های خلاصه منابع  رشته مهندسی کامپیوترگرایش…

 • پاورپوینت طراحی صفحات وب
 • انتخاب قابلیت,بررسی طراحی صفحات وب,پاورپوینت طراحی صفحات وب,تحقیق طراحی صفحات وب,خصوصیات درون صفحه,خصوصیات مجاورین,دانلود پاورپوینت طراحی صفحات وب,درخت تصمیم‌گیری,دسته‌بندی صفحات وب,دسته‌کننده,دسته‌کننده بیزی,طراحی صفحات وب,طراحی وب,ماشین بردار پشتیبان,مقاله طراحی صفحات وب,وب کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت طراحی صفحات وب را…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *