جزوه اصول فلسفه رشته هنر

پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل جزوه اصول فلسفه رشته هنر را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.

دانلود

جزوه اصول فلسفه رشته هنرتوضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  رشته هنر ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی    بخش اول : کلیات فصل اول : معنا و مفهوم فلسفه و حکمت در اسلام اشاره:اصطلاح «فلسفه» از طر یق ترجمه های یونانی قرنهای دوم و سوم هجری (هشتم و نهم می یلاد ) به زبا ن عربی وارد شـد. ازسویی ، در تمدن اسلامی، فلسفه را بدا ن معنا که در زبان انگلیسی مصطلح است، نـه فقـط مـی بایـد در مکاتـب مختلـففلسفه اسلامی که علاوه بر آ ن در ذی ل دیگر عناوین، به ویژ ه مباحث کلام، معرفت، اصو ل فقه و … نیز جستجو کرد و ایـنجدا از موضوعاتی نظیر صر ف و نحو و تاری خ اس ت که منشأ توسع ه شعب یخاص از فلسف ه گردید ه است.به طور کلی توجـهیمحققان غرب ریبه س یفلسفه اسلام لیبه دو دل كاند : یکیبوده است یطب عت یموضوع و د یگر یطب عت یبحـث علمـ درینزد غرب ان.بخش عمده فلسفه اسلامی نیتا آنجا که ا یاند شه یتیاهم یبرا خارج از حوزه اسلام دارد ،متعلق بـه گذشـتهیا یبس ار دور است.فلسفه اسلامی ،از جهت روح و نگرش از اساس قرون وسطایی است و از زمان متفکـران نامـدار قـرونریوسطا نظ یتوماس آکو ناس یو راجر ب کن نیتاکنون ،ا یاند شه فقط تا آنجا در غرب مورد عنا تی بوده است کـه محققـانتوانسته اند ارتباط مستق می ای غ ری میمستق آن را با بسط و تکامل فلسفه اروپایی ای یحیکلام مس . نشان دهنداز ییسو گرید فلسفه در غرب و از قرن هفدهم می یلاد به بعد ،راه کاملاً جد یدی شیپ گرفته است.مدام کوششـهای تـازهیا یبه کار م رود تا جهان ینیب یمنسجم یبرا یانسان امروز یبن ان نهاده شود که در آن نقش اندیشه یباستان (ی یونان ) وقرون وسطایی(هم اسلامی ینیو هم لات ) به تدریج ای دهیناد یگرفته م ایشود زیناچ یبه شـمار مـ آ دیـ .علاوه بـر ا نیـ ازیزمان یکه متون تصح ح یشده یونان فراهم شده اند،نقشی که فلسفه اسلامی در حفظ و انتقال اندیشـه ی یونـان در فاصـلهیسالها 184 تا 596 یهجر یقمر ( 800 تا 1200 یم بیلاد )داشته شتری اعتبار خود را نزد غربیان از دسـت داده اسـت.بانیا یوجود نم نیتوان ا زیرا ن انکار کرد که نظام فکری که متفکران مسلمان بر مبنای آن جهان را تعبیر و تفسـیر کـرده اند برا مطالعه فرهنگ بشری شایان توجه استمجموعه تست  1ـ مصراع “چرخ با ایناختران نغز و خوش وزیباستی”ازکدام فیلسوف مسـلمان اسـت وبـه نظـر کـدام یـک از  فیلسوفان یونان اشاره دارد 1 )ابن سینا،ارسطو 2 )شیخ اشراق،ارسطو 3)میرداماد،افلاطون 4)میرفندرسکی،افلاطون 2ـ اصطلاحات زمان دهری و سرمدیازکدام یک ازفیلسوفان مسلمان است 1 )میر فندرسکی 2 )میرداماد 3)ملاصدرا 4)ابن سینا 3ـ رساله های الواح عمادیه و سلامان وابسال به ترتیب ازکدام یک ازفیلسوفان مسلمان است 1 )ابن سینا و سهروردی 2 )خواجه نصیر و فارابی 3 )سهروردی و ابن سینا 4 )ابن سینا و خواجه نصیر 4ـ نظریه تشکیک در حقیقت وجود ازکدام فیلسوف مسلمان است 1 )ابن سینا 2)ملاصدرا 3)فارابی 4)شیخ اشراق 5ـ قصه سلامان وابسال راکدام فیلسوف شرح دادهاست 1 )ابن سینا 2)شیخ بهایی 3)فیض کاشانی 4)ملاصدرا 6ـ ازفلاسفه بزرگ اسلامیاست که درفلسفه وکلام، نجوم،ریاضیات،طب وادبیات در جهان اسلام کم نظیر است 1 )ابن رشد 2)ابو ریحان بیرونی 3)ابونصر فارابی 4)خواجه نصیرالدین طوسی 7ـ داستان مونس العشاق اثر کیست 1 )شهاب الدین سهروردی 2 )ملا محسن فیض 3)ملاهادی سبزواری 4)محمود شبستری 8ـ مقامات عارفان درکدامیکازآثارابن سینامطرح شدهاست 1 )اشارت و تنبیهات 2 )شفا 3)دانشنامه علائی 4)قانوننوع فایل: Pdf  سایز: 17.4Mb تعداد صفحه:314
 • پاورپوینت گیاه صنعتی كنجد
 • ارقام كنجد,پاورپوینت,پاورپوینت گیاه صنعتی كنجد,خصوصیات گیاهی کنجد,دانلود,دانلود پاورپوینت کنجد,دانلود پاورپوینت گیاه صنعتی كنجد,دانلود کنجد,كاشت کنجد,کنجد,گیاه صنعتی كنجد,موارد استفاده از كنجد کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت گیاه صنعتی كنجد را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود پاورپوینت گیاه…

 • پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی ( روشها و فنون تدریس)
 • پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی ( روشها و فنون تدریس) کلمات کلیدی : پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی( روشها و فنون تدریس) پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی( روشها و فنون تدریس) مهارتهای آموزشی و پرورشی روشها و فنون تدریس دانلود…

 • پاورپوینت فصل ششم کتاب تئوری حسابداری جلد اول تألیف دکتر شباهنگ
 • پاورپوینت فصل ششم کتاب تئوری حسابداری جلد اول تألیف دکتر شباهنگ کلمات کلیدی : پاورپوینت فصل ششم کتاب تئوری حسابداری شباهنگ با موضوعارزش اطلاعات حسابداري براي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان پاورپوینت فصل ششم کتاب تئوری حسابداری شباهنگ پاورپوینت ارزش…

 • پاورپوینت رنگ درمعماری داخلی
 • اصول هماهنگی رنگها,پاورپوینت اصول هماهنگی رنگها,پاورپوینت رنگ در معماری اسلامی,پاورپوینت رنگ درمعماری داخلی,پاورپوینت معما,پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت اصول هماهنگی رنگها,دانلود پاورپوینت رنگ در معماری اسلامی,دانلود پاورپوینت رنگ درمعماری داخلی,دانلود پاورپوینت معماری,رنگ در معماری اسلامی,رنگ درمعماری داخلی,معماری,معماری داخلی کاربر محترم میتوانید جزئیات…

 • پاورپوینت بررسی انواع کابل های متداول در شبکه
 • پاورپوینت بررسی انواع کابل های متداول در شبکه کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی انواع کابل های متداول در شبکه پاورپوینت بررسی انواع کابل های متداول در شبکه پاورپوینت انواع کابل های متداول در شبکه انواع کابل های متداول در شبکه…

 • پاورپوینت آخرین امپراتوریهای مسلمان
 • پاورپوینت آخرین امپراتوریهای مسلمان کلمات کلیدی : پاورپوینت آخرین امپراتوریهای مسلمان آخرین امپراتوریهای مسلمان تاریخ ایران و جهان (2) پاورپوینت امپراتوریهای مسلمان امپراتوریهای مسلمان تاریخ آخرین امپراتوری های مسلمانان سلاطین مشهور عثمانی گورکانیان پاورپوینت امپراطوری مسلمان دانلود توضیحات کامل :…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *