مبانی نظری صبر و سکوت در روایات اسلامی و قرآن

صبر و سکوت در روایات اسلامی و قرآن,مبانی نظری صبر و سکوت در روایات اسلامی و قرآن (فصل دوم تحقیق) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری صبر و سکوت در روایات اسلامی و قرآن را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.

دانلود

مبانی نظری صبر و سکوت در روایات اسلامی و قرآن (فصل دوم تحقیق)       مشخصات این متغیر:               منابع: دارد               پژوهش های داخلی و خارجی: دارد               کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی                       نوع فایل:wordوقابل ویرایش – معانی و مفاهیم صبر   « صبر» بر وزن فَعل  مصدر ثلاثی مجرد است به معنی خویشتن داری و اصل آن به معنی «حبس» است. دركتاب «مفردات» ذیل واژه «صبر» چنین آمده است: «صبر» در لغت عرب به معنای حبس و در تنگنا و محدودیت قرار دادن است. برخی نیز آن را بازداشتن نفس از اظهار بی‌تابی و بی قراری دانسته‌اند.» (راغب اصفهانی: ص 474) صبر در معنای اسمی نام درختی است كه شیره تلخی دارد . ودر مثلی كه می گویند : «صبر هرچند تلخ است  ولی میوة شیرین دارد»  به نام این درخت ایهام دارد . در كتاب قاموس قرآن قرشی ذیل صبر آمده است: «صبر در لغت به معنای حبس است. در اقرب الموارد آمده است: «صبر‌الدابة» یعنی حیوان را بدون علف نگه داشت.صبر به معنی خویشتن داری و حبس نفس از چیزی است كه شرع و عقل از آن نهی می‌كند، صبر به حسب اختلاف موارد فرق می‌كند. اگر خویشتن داری در مصیبت باشد، آنرا صبر می‌گویند اگر در جنگ باشد شجاعت نامند و اگر در حوادث باشد آن را سعهٔ صدر می‌نامند. در تفسیر عیاشی از حضرت صادق (ع) نقل شده است: «… اصبروا عَلَی الفرائض و صابروا علی المصائب و رابطوا علی الائمة» (قرشی، 1388، ج 4/ 106) علی اكبردهخدا، در كتاب لغت‌نامه این واژه را در زیر مدخل صبر چنین معنی می‌كند: «صبر. َ (ع مص، اِمص) شکیبیدن. شکیبایی. شکیبایی کردن. پائیدن. نقیض جزع. و درکشاف اصطلاحات الفنون آرد: صبر بفتح و سکون به معنی شکیبایی است. سالکان گفته‌اند: تصبر واداشتن نفس است بر مکاره و تجرع مرارت؛ یعنی اگر آدمی صبر را مالک نبود بایست که بکوشد و نفس خود را بصبر وادارد و صبر ترک شکایت است جز بسوی خدا. سهل گوید صبر انتظار فرج خداست و آن فاضل‌ترین خدمت و برترین آن است، و جز سهل گوید: صبر آن است که در صبر صابر باشی و معنی آن اینکه؛ در بلاها و شدائد خروج از آن نبینی. و گفته‌اند صبر آن است که بنده را اگر بلا برسد ننالد، و رضا آنکه بنده را اگر بلا برسد ناخوش نگردد. دهنده و ستاننده خداست ترا در این میان چکار است. و بعضی گویند اهل صبر بر سه مقامند: اول ترک شکایت و این درجة تائبان است دوم رضا بمقدور و این درجة زاهدان است سوم محبت؛ آن است، که مولی با وی کند و این درجة صدیقان است و گفته‌اند صبر ترک شکایت از الم بلوی است جز بسوی خدا چه خدا ایوب را بر صبری که کرد ثنا فرستاد و فرمود: انا وجدناه صابراً (قرآن كریم38-44) و ایوب در دفع مضرت از خود شکایت بخدا برده بود که فرماید: إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ (قرآن كریم 21-83) و در تفسیر کبیر در ذیل قول خدا و بشر الصابرین (قرآن كریم2-155 )آرد که صبر دو قسم است یکی بدنی و آن تحمل بدن است مشقات را و دیگر نفسانی و آن بازداشتن نفس است از مشتهیات طبع؛ و این قسم اگرصبر از شهوت باشد آن را عفت نامند و اگر بر احتمال مکروه باشد اسامی مختلف دارد چنان که صبر در مصیبت را صبر نامند و اگر صبر در حال غنی باشد آن را ضبط نفس نامند و اگر در نبرد باشد شجاعت خوانند و اگر در کظم غیظ بود حلم نامند و اگر در نوائب باشد سعة صدر گویند و اگر در اخفاء کلام بود کتمان سر نامند و اگر در فضول عیش باشد زهد گویند و اگر بر مقدار کمی از مال بود قناعت خوانند و این همه را صبر نامند. قال اﷲ تعالی: و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس (قرآن كریم،2-77 ) غزالی گوید: صبر از خواص آدمی است و بهایم را صبر نبود چه شهوت بر آنها مسلط است و عقلی که با شهوت معارضه کند ندارند و در ملائکه نیز صبر متصور نیست چه آنان شوق مجرد به حضرت ربوبیت‌اند و شهوت بر ایشان مسلط نیست تا آنان را از شوق بحق و میل بدرجة قرب بازدارد اما در آدمی شهوت و عقل هر دو موجود است و با یکدیگر معارض و هرگاه عقل سد راه شهوت شود آن را صبر نامند.» (دهخدا، 1377: ذیل صبر) در تمام كتاب‏هاى آسمانى و گفتار همه پیامبران و اولیاء خدا و امامان(ع) با تاكیدهاى فراوان به صبر و استقامت سفارش شده است به طوری­که آن را اكسیر اعظم و كیمیاى كلیدى مشكلات دانسته‏اند و ضد آن را موجب انحرافات و بدبختی­هاى ویرانگر مى‏دانند. به قول مولانا: « صد هزاران كیمیا حق آفرید              كیمیایى همچو صبر آدم ندید»   –     معانی و مفاهیم صبر   « صبر» بر وزن فَعل  مصدر ثلاثی مجرد است به معنی خویشتن داری و اصل آن به معنی «حبس» است. دركتاب «مفردات» ذیل واژه «صبر» چنین آمده است: «صبر» در لغت عرب به معنای حبس و در تنگنا و محدودیت قرار دادن است. برخی نیز آن را بازداشتن نفس از اظهار بی‌تابی و بی قراری دانسته‌اند.»         (راغب اصفهانی: ص 474) صبر در معنای اسمی نام درختی است كه شیره تلخی دارد . ودر مثلی كه می گویند : «صبر هرچند تلخ است  ولی میوة شیرین دارد»  به نام این درخت ایهام دارد . در كتاب قاموس قرآن قرشی ذیل صبر آمده است: «صبر در لغت به معنای حبس است. در اقرب الموارد آمده است: «صبر‌الدابة» یعنی حیوان را بدون علف نگه داشت.صبر به معنی خویشتن داری و حبس نفس از چیزی است كه شرع و عقل از آن نهی می‌كند، صبر به حسب اختلاف موارد فرق می‌كند. اگر خویشتن داری در مصیبت باشد، آنرا صبر می‌گویند اگر در جنگ باشد شجاعت نامند و اگر در حوادث باشد آن را سعهٔ صدر می‌نامند. در تفسیر عیاشی از حضرت صادق (ع) نقل شده است: «… اصبروا عَلَی الفرائض و صابروا علی المصائب و رابطوا علی الائمة» (قرشی، 1388، ج 4/ 106) علی اكبردهخدا، در كتاب لغت‌نامه این واژه را در زیر مدخل صبر چنین معنی می‌كند: «صبر. َ (ع مص، اِمص) شکیبیدن. شکیبایی. شکیبایی کردن. پائیدن. نقیض جزع. و     درکشاف اصطلاحات الفنون آرد: صبر بفتح و سکون به معنی شکیبایی است. سالکان گفته‌اند: تصبر واداشتن نفس است بر مکاره و تجرع مرارت؛ یعنی اگر آدمی صبر را مالک نبود     بایست که بکوشد و نفس خود را بصبر وادارد و صبر ترک شکایت است جز بسوی خدا. سهل     گوید صبر انتظار فرج خداست و آن فاضل‌ترین خدمت و برترین آن است، و جز سهل گوید:     صبر آن است که در صبر صابر باشی و معنی آن اینکه؛ در بلاها و شدائد خروج از آن     نبینی. و گفته‌اند صبر آن است که بنده را اگر بلا برسد ننالد، و رضا آنکه بنده را     اگر بلا برسد ناخوش نگردد. دهنده و ستاننده خداست ترا در این میان چکار است. و بعضی     گویند اهل صبر بر سه مقامند: اول ترک شکایت و این درجة تائبان است دوم رضا بمقدور     و این درجة زاهدان است سوم محبت؛ آن است، که مولی با وی کند و این درجة صدیقان     است و گفته‌اند صبر ترک شکایت از الم بلوی است جز بسوی خدا چه خدا ایوب را بر صبری     که کرد ثنا فرستاد و فرمود: انا وجدناه صابراً (قرآن كریم38-44) و ایوب در دفع مضرت از خود شکایت بخدا برده بود که فرماید: إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ (قرآن كریم         21-83)     و در تفسیر کبیر در ذیل قول خدا و بشر الصابرین (قرآن كریم2-155 )آرد که صبر دو قسم است یکی بدنی و آن تحمل     بدن است مشقات را و دیگر نفسانی و آن بازداشتن نفس است از مشتهیات طبع؛ و این قسم     اگرصبر از شهوت باشد آن را عفت نامند و اگر بر احتمال مکروه باشد اسامی مختلف دارد     چنان که صبر در مصیبت را صبر نامند و اگر صبر در حال غنی باشد آن را ضبط نفس نامند و   اگر در نبرد باشد شجاعت خوانند و اگر در کظم غیظ بود حلم نامند و اگر در نوائب باشد سعة صدر گویند و اگر در اخفاء کلام بود کتمان سر نامند و اگر در فضول عیش باشد زهد گویند و اگر بر مقدار کمی از مال بود قناعت خوانند و این همه را صبر نامند. قال اﷲ تعالی: و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس (قرآن كریم،2-77 ) غزالی گوید: صبر از خواص آدمی است و بهایم را صبر نبود چه شهوت بر آنها مسلط است و عقلی که با شهوت معارضه کند ندارند و در ملائکه نیز صبر متصور نیست چه آنان شوق مجرد به حضرت ربوبیت‌اند و شهوت بر ایشان مسلط نیست تا آنان را از شوق بحق و میل بدرجة قرب بازدارد اما در آدمی شهوت و عقل هر دو موجود است و با یکدیگر معارض و هرگاه عقل سد راه شهوت شود آن را صبر نامند.» (دهخدا، 1377: ذیل صبر) در تمام كتاب‏هاى آسمانى و گفتار همه پیامبران و اولیاء خدا و امامان(ع) با تاكیدهاى فراوان به صبر و استقامت سفارش شده است به طوری­که آن را اكسیر اعظم و كیمیاى كلیدى مشكلات دانسته‏اند و ضد آن را موجب انحرافات و بدبختی­هاى ویرانگر مى‏دانند. به قول مولانا: « صد هزاران كیمیا حق آفرید              كیمیایى همچو صبر آدم ندید»
 • پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای
 • پروژه کارافرینی شرکت تولید و بسته بندی چای,توجیه اقتصادی شرکت تولید و بسته بندی چای,دانلود پروژه شرکت تولید و بسته بندی چای,دانلود کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای,طرح توجیه فنی شرکت تولید و بسته بندی چای,طرح توجیهی شرکت تولید…

 • دانلود پرسشنامه شرایط خانوادگی
 • پرسشنامه,پرسشنامه شرایط خانوادگی,شرایط خانوادگی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود پرسشنامه شرایط خانوادگی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود دانلود پرسشنامه شرایط خانوادگی این پرسشنامه دارای 22 سوال بوده و هدف آن بررسی شرایط خانوادگی افراد از…

 • پروژه کارآفرینی شركت تعاونی كاركنان نداجا
 • پروژه کارافرینی شركت تعاونی كاركنان نداجا,توجیه اقتصادی شركت تعاونی كاركنان نداجا,دانلود پروژه شركت تعاونی كاركنان نداجا,دانلود کارآفرینی شركت تعاونی كاركنان نداجا,طرح توجیه فنی شركت تعاونی كاركنان نداجا,طرح توجیهی شركت تعاونی كاركنان نداجا,کارآفرینی شركت تعاونی كاركنان نداجا کاربر محترم میتوانید جزئیات…

 • پاورپوینت معرفی شغل پلیس نیروی انتظامی
 • بازارکار و آینده شغلی پل,پاورپوینت با عنوان شغل پلیس نیروی انتظامی,پاورپوینت با موضوع شغل پلیس نیروی انتظامی,پاورپوینت در رابطه با شغل پلیس نیروی انتظامی,پاورپوینت در مورد شغل پلیس نیروی انتظامی,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل پلیس نیروی انتظامی,معرفی شغل…

 • پاورپوینت روانشناسی رنگها و کاربرد در معماری
 • پاورپوینت رنگ در معماری داخلی,پاورپوینت روانشناسی رنگها و کاربرد در معماری,دانلود پاورپوینت روانشناسی رنگها و کاربرد در معماری,رنگ در معماری,رنگ شناسی در معماری,روانشناسی رنگها,روانشناسی رنگها در معماری,روانشناسی رنگها و کاربرد در معماری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت روانشناسی رنگها…

 • پاورپوینت آموزش فوتبال
 • پاورپوینت آموزش فوتبال کلمات کلیدی : آموزش فوتبال پاورپوینت آموزش فوتبال پاورپوینت در مورد فوتبال پاورپوینت درباره فوتبال قوانین فوتبال تاریخچه فوتبال تاریخچه فوتبال در جهان تاریخچه فوتبال در ایران ابعاد زمین فوتبال پاورپوینت تربیت بدنی پاورپوینت ورزش پاورپوینت ورزشی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *